Informacije i
zaštita podataka
Izjava o pristupačnosti
mrežnih stranica
Kontakti
Centar za posjetitelje
Turističke agencije
Integrirani program
Interpretacijski centar
Ivana Brlić Mažuranić
Integrirani program
Kuća Tambure
Slavonska notna bajka
Integrirani program
Obnova tvrđave Brod

Informacije i zaštita podataka

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Slavonskog Broda uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/2015). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Slavonskog Broda. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Turistički ured Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Trg pobjede 28/1, 35.000 SLAVONSKI BROD
Tel. 035/ 447 721; mail: ured@tzgsb.hr

Pravni okvir

Zakoni i podzakonski akti

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma neslužbeno pročišćeni tekst (NN 52/19, NN 42/20)
  Provedbeni propisi:

  1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst (NN 23/17, NN 72/17)
  2. Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  3. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, NN 124/10, NN 15/13, NN 65/13)
  4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama neslužbeno pročišćeni tekst (NN 52/19NN 144/20)
  Provedbeni propisi:

  1. Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu
  2. Primjer ispunjenog obrasca TZ2
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)
  4. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)

   Dopuna (NN 88/20)

 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)
  Provedbeni propisi:

  1. Uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu
   Primjer ispunjenog obrasca TZ2
  2. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)
  3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/20)

 4. Zakon o turističkoj pristojbi (neslužbeno pročišćeni tekst) (NN 52/19, NN 32/20, NN 42/20)
  Provedbeni propisi:

  1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/2021)
  2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20)
  3. Pravilnik o sustavu Evisitor (NN 43/20)
  4. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe NN 71/19
  5. Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu.

Opći akti

Statut Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 20. travnja 2020. godine (Više)

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 8. lipnja 2020. godine (Više)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 10. rujna 2020. godine (Više)

Dokumenti

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine usvojena na 8. sjednici Hrvatskog sabora 26. 4. 2013. (NN 55/13)

Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brendiranja za razdoblje 2019.-2025. (Više)

Marketinški plan turizma Brodsko-posavske županije 2019.-2025. (Više)

Turistički master plan

Turistički master plan za grad Slavonski Brod (Više)

Akcijski plan razvoja

Akcijski plan razvoja turizma Slavonskog Broda (Više)

Akcijski plan prilagodbe turističkog upravljanja u kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom C19 (Više)

Izvješće o radu

Usvojeno na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 23. ožujka 2022. (Više)

Usvojeno na 3. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 26. ožujka 2021. (Više)

Izvješće o nadzoru nad radom Turističke zajednice grada Slavonskog Broda

Usvojeno na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 23. ožujka 2022. (Više)

Doneseno na 3. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 26. ožujka 2021. (Više)

Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda

Doneseno na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 23. ožujka 2022. (Više)

Doneseno na 3. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 26. ožujka 2021. (Više)

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Turističke zajednice grada Slavonskog Broda za 2019. (Više)

Program rada

Program rada za 2022., usvojen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2021. godine. (Više)

Program rada za 2021., usvojen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2020. godine. (Više)

Program rada za 2020., usvojen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 27. prosinca 2019. godine. (Više)

Izmjene i dopune programa rada

Izmjene i dopune programa rada za 2022., usvojene na 5. sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 23. ožujka 2022. godine. (Više)

Izmjene i dopune programa rada za 2021., usvojeno na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2021. godine. (Više)

Izmjene i dopune programa rada za 2020., usvojeno na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 28. prosinca 2020. godine. (Više)

Zapisnici

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 28. prosinca 2021. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 26. ožujka 2021. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 28. prosinca 2020. godine. (Više)

Zapisnik sa sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održane dana 27. prosinca 2019. godine. (Više)

Turistička destinacija destinacije "Moja lijepa Slavonija kraj Save"

Sporazum o suradnji gradova i općina Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije u projektu Turistička destinacija Moja lijepa Slavonija kraj Save (Više)


Izjava o pristupačnosti

Preuzmite dokumentE-visitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 1. siječnja 2016. uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj koji je "e Visitor" razvila Hrvatska turistička zajednica.
Sustav "e Visitor" služi prijavljivanju i odjavljivanju turista te prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima te se od strane istih koristi bez plaćanja naknade.
Što se tiče područja grada Slavonskog Broda, pristup ovom sustavu imaju vlasnici svih 27 smještajnih objekata s područja grada Slavonskog Broda, kao i nadležna tijela državne uprave, s tim da unos podataka u sustav pružatelji smještajnih usluga vrše direktno ili posredstvom računala Turističke zajednice lociranog u gradskom prostoru na adresi Trg Ivane Brlić Mažuranić 7a, telefon 035/203-696), i to svakog dana, uključujući i nedjelje i praznike, od 10:00 do 17:00 sati.

Poveznica na internetsku stranicu Hrvatske turističke zajednice na kojoj su objavljene smjernice i preporuke za postupanje prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) za korisnike sustava eVisitor te osnove za prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor namijenjene gostima koje su prevedene na 12 stranih jezika: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor