3D slika
Muzej tambura
Mural
Slika1 Slika1 Slika1
Slika1 Slika1 Slika1
Slika1 Slika1 Slika1
Slika1 Slika1 Slika1
Preporučujemo!
Fotografirajte se na Malom gradskom kupalištu u Slavonskom Brodu na kojem je, na površini od 1.300 kvadratnih metara, oslikana najveća trodimenzionalna slika na svijetu.
Na fotografijama: dr. Mirko Duspara, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda

Fotografije (snimano u srpnju 2011.): Krešimir Alinjak
Autor 3D slike: Filip Mrvelj

Galerija

Sajam 2
Članovi Kajak-kanu kluba "Marsonia"

Icon Razglednica 1
Icon Razglednica 2
lycomics.com