Slavonski Brod
Županija
Riječ gradonačelnika

Slavonski Brod

Slavonski Brod 1 Grad Slavonski Brod, po veličini sedmi grad u Republici Hrvatskoj s 59.141 stanovnika, nalazi se na obali rijeka Save te proteže na blage padine Dilj-gore. Zauzima površinu od 54,45 kvadratnih metara. Izgrađen je na mjestu rimske Marsonie, na raskrižju najvažnijih međunarodnih pravaca koji povezuju zemlje Europe s Bliskim istokom, uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Najveći je grad slavonske Posavine.