Informacije i
zaštita podataka
Obavijesti
Izjava o pristupačnosti
mrežnih stranica
Kontakti
Centar za posjetitelje
Turističke agencije
Integrirani program
Interpretacijski centar
Ivana Brlić Mažuranić
Integrirani program
Kuća Tambure
Slavonska notna bajka
Integrirani program
Obnova tvrđave Brod

Turističke zajednice

Lov 1

Lov 2

Turistička zajednica područja Slavonski Brod-Posavina

Trg pobjede 28/I, HR-35000 Slavonski Brod
tel.: +385 35 447 721, fax: +385 35 406 721
e-mail: info@tzgsb.hr

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV br. 2, HR-35000 Slavonski Brod
tel.: +385 35 408 393; fax: +385 35 408 392
web: www.tzbpz.hr
e-mail: info@tzbpz.hr

Turističko informativni centar

Radno vrijeme: svaki dan od 10:00 do 17:00
srpanj i kolovoz: od 10,00 do 19,00 sati
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a, HR-35000 Slavonski Brod
tel.: +385 35 203 696
e-mail: tic@tzgsb.hr

Služba turističkih vodiča grada Slavonskog Broda

Trg pobjede 28/1, HR-35000 Slavonski Brod
tel: +385 35 447 721
e-mail: info@tzgsb.hr

Važne adrese i telefoni

Za telefon i telefax predbroj iz Hrvatske 035, a iz svijeta +385 35. Detaljnije informacije o telekomunikacijama vidjeti na on-line telefonskom imeniku Hrvatske:
HT-tel
Čitav niz drugih korisnih informacija možete naći na najvećem hrvatskom Internet portalu:
HT-net
Bolnica
Opća bolnica "Dr. Josip Benčević"
A. Štampara 42
centrala: +385 35 201 201
Hitna medicinska pomoć
Plavo polje, Borovska 7
tel.: 194
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
tel.: 112
Dežurne bolnice i ljekarne
(u cijeloj Hrvatskoj)
tel.: +385 60 334 334
Policija
Dežurna služba: 192
Policijska uprava
Slavonski Brod
Ivana Mažuranića 7
centrala: +385 35 211 111
prometna policija: +385 35 211 500
Autobusni kolodvor
Slavonski Brod
Trg hrvatskog proljeća
informacije: +385 60 810 810
Željeznički kolodvor
Slavonski Brod
Trg hrvatskog proljeća
informacije: +385 35 444 787
Autobusni kolodvor Zagreb
tel.: +385 1 600 8600
Željeznički kolodvor Zagreb
tel.: +385 60 333 444
tel.: +385 1 472 4026
Croatia Airlines
tel.: +385 60 300 300
Zračna luka Zagreb
informacije: +385 1 456 2170
Pomoć na cesti - HAK
tel.: 1987