Informacije i
zaštita podataka
Kontakti
Centar za posjetitelje
Turističke agencije
Integrirani program
Interpretacijski centar
Ivana Brlić Mažuranić
Integrirani program
Kuća Tambure
Slavonska notna bajka

Centar za posjetitelje

Centar za posjetitelje Turističke zajednice grada Slavonskog Broda nalazi se u samom središtu grada, na adresi Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a. U centru za posjetitelje mogu se dobiti turističke informacije i promotivne brošure; kupiti suveniri s lokalnim obilježjima te razgledati izložbeni eksponati.

Telefon: +385 35 203 696
E-mail: tic@tzgsb.hr
Radno vrijeme: svaki dan, od 10,00 do 17,00 sati