Informacije i
zaštita podataka
Kontakti
Centar za posjetitelje
Turističke agencije
Integrirani program
Interpretacijski centar
Ivana Brlić Mažuranić
Integrirani program
Kuća Tambure
Slavonska notna bajka

Informacije i zaštita podataka

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Slavonskog Broda uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/2015). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Slavonskog Broda. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Turistički ured Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Trg pobjede 28/1, 35.000 SLAVONSKI BROD
Tel. 035/ 447 721; mail: ured@tzgsb.hr

Pravni okvir

Zakoni i podzakonski akti

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20)

  1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 23/17); Izmjene i dopune (NN 72/17)
  2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09, 124/10, 15/13, 65/13)

 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

  1. Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20, NN 88/20)

 3. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20, NN 42/20)

  1. Pravilnik o sustavu Evisitor (NN 43/20)
  2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20, 105/20)
  3. Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe NN 71/19

Opći akti

Statut Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 20. travnja 2020. godine (Više)

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 8. lipnja 2020. godine (Više)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Donesen na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj dana 10. rujna 2020. godine (Više)

Dokumenti

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine usvojena na 8. sjednici Hrvatskog sabora 26. 4. 2013. (NN 55/13)
http://www.mint.hr/istaknute-teme/strategija-razvoja-turizma-11411/11411

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. - 2020.

Strateški marketinški plan, kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske, temelji se na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. SMPHT-om su predložene strategije i inicijative stvaranja dodane vrijednosti za tržišta, strategije osvajanja gostiju s tradicionalnih i novih tržišta te boljeg upravljanja zadovoljstvom gostiju na destinacijama.

Kako bi Hrvatska postala globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom, visoko konkurentnom i otvorenom za investicije, nužno je ojačati snagu brenda i povećati konkurentnost, čime će se stvarati i dodatna radna mjesta, uz održivo upravljanje rastom i povećanje prihoda od turizma.
Ciljevi SMPHT-a, jačanje nacionalnog turističkog brenda, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i posezone te povećanje prosječne potrošnje turista, bit će podržani snažnom suradnjom koju će HTZ pružiti turističkoj industriji.

SMPHT 2019. - 2025.

SMPHT 2019. - 2025., Sažetak (3,05 MB)

SMPHT 2014. - 2020.

SMPHT 2014. - 2020., Sažetak (2,92 MB)
SMPHT 2014. - 2020., Prezentacija DHT (1,32 MB)

Turistički master plan

Turistički master plan za grad Slavonski Brod (Više)

Akcijski plan razvoja

Akcijski plan razvoja turizma Slavonskog Broda (Više)

Izvješće o radu

Prihvaćeno na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 31. ožujka 2020. godine. (Više)

Program rada

Usvojen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Slavonskog Broda održanoj 27. prosinca 2019. godine. (Više)

Turistička destinacija destinacije "Moja lijepa Slavonija kraj Save"

Sporazum o suradnji gradova i općina Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije u projektu Turistička destinacija Moja lijepa Slavonija kraj Save (Više)


Izjava o pristupačnosti

Preuzmite dokumentE-visitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 1. siječnja 2016. uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj koji je "e Visitor" razvila Hrvatska turistička zajednica.
Sustav "e Visitor" služi prijavljivanju i odjavljivanju turista te prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima te se od strane istih koristi bez plaćanja naknade.
Što se tiče područja grada Slavonskog Broda, pristup ovom sustavu imaju vlasnici svih 27 smještajnih objekata s područja grada Slavonskog Broda, kao i nadležna tijela državne uprave, s tim da unos podataka u sustav pružatelji smještajnih usluga vrše direktno ili posredstvom računala Turističke zajednice lociranog u gradskom prostoru na adresi Trg Ivane Brlić Mažuranić 7a, telefon 035/203-696), i to svakog dana, uključujući i nedjelje i praznike, od 10:00 do 17:00 sati.

Poveznica na internetsku stranicu Hrvatske turističke zajednice na kojoj su objavljene smjernice i preporuke za postupanje prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) za korisnike sustava eVisitor te osnove za prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor namijenjene gostima koje su prevedene na 12 stranih jezika: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor