Slavonski Brod
Županija
Riječ gradonačelnika

Brodsko-posavska županija

Općenito

Republika Hrvatska je podijeljena u 20 županija i grad Zagreb. Jedna od županija je i Brodsko-posavska čije središte je Slavonski Brod. Brodsko-posavska županija nalazi se na istoku Hrvatske, u regiji Slavoniji, u južnom dijelu Panonske nizine. Grad Slavonski Brod središte je županije. Omeđena je sa sjevera planinama Psunj, Požeškim i Diljskim gorjem, a s juga rijekom Savom. Rijeka Sava je i granica Republike Hrvatske s Republikom Bosnom i Hercegovinom u dužini od 165 km. Uzduž Save, u smjeru zapad-istok se pružaju glavni prometni pravci - željeznička pruga i autocesta koji povezuju zapadnu Europu i Bliski istok.
Hrvatska

Neki geografski i populacijski podaci

Županija se prostire od 45°02' do 45°23' sjeverne zemlj. širine i od 17°04' do 18°55' istočne zemlj. dužine. Najviša nadmorska visina (Psunj-Brezovo polje) je 985 m, a najniža (u području Gundinaca) je 83 m, prosječna nadmorska visina iznosi 90 m.

Površina

Županija 2.034 kv. km (3,5 % Hrvatske), gradovi i naselja 52,4 kv. km, oranice i vrtovi 88.016 ha, voćnjaci 2.766 ha, vinogradi 1.195 ha, livade 11.984 ha, pašnjaci 13.128 ha, ribnjaci 2.432 ha i šume 60.255 ha.

Broj stanovnika

Cijela županija 172.993, grad Slavonski Brod 64.612, grad Nova Gradiška 15.833 (popis iz 2001.).

Gustoća

84,68 stanovnika po kv. km.
Grb Brodsko-posavske županije
Grb Brodsko-posavske županije
Više informacija:
Hrvatska gospodarska komora
Županijska komora
Slavonski Brod
tel./fax:+385 35 448 583
e-mail: hgksb@hgk.hr
Obrtnička komora
Brodsko-posavske županije
Slavonski Brod
tel/fax:+385 35 447 017
e-mail: ok-sl.brod@sb.htnet.hr